ילדי בית הספר ומערכת המים החדשה שנבנתה בכפר על ידי צוות EWB

ילדי בית הספר ומערכת המים החדשה שנבנתה בכפר על ידי צוות EWB

ילדי בית הספר ומערכת המים החדשה שנבנתה בכפר על ידי צוות EWB