התלמידות במעבדה לביורובוטיקה וביומכניקה בפקולטה להנדסת מכונות

התלמידות במעבדה לביורובוטיקה וביומכניקה בפקולטה להנדסת מכונות