פרופסור דניאלה רווה, חברת סגל בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל

פרופסור דניאלה רווה, חברת סגל בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל