מבנה ארגוני מונגש

 1. קורטוריון
  1. ועד מנהל
   1. נשיא
    1. סנט + מליאה אקדמית
    2. מבקר הטכניון
    3. משנה בכיר לנשיא
     1. דיקן לימודי הסמכה
     2. דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
     3. דיקן היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאלי
     4. המרכז הבינלאומי
     5. ראשי יחידות אקדמיות
     6. דיקן הסטודנטים
    4. משנה לנשיא למחקר
     1. מוסד הטכניון למחקר ופיתוח
      1. רשות המחקר
      2. כספים וכלכלה
 • היח' לפיתוח עסקים
 1. מכון המתכות הישראלי
 2. היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאלי
 3. משאבי אנוש
 • היחידה המשפטית
 1. משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
  1. לשכת הסגל האקדמי
 2. משנה לנשיא ומנכ"ל
  1. כספים
  2. משאבי אנוש
  3. תפעול
  4. השקעות
  5. בטיחות
  6. מערכות מידע ומחשוב
 3. סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
  1. פיתוח משאבים
  2. קשרי חוץ ותקשורת
  3. אירועים וביקורים
 4. עוזר נשיא לפרויקטים אסטרטגיים