מכונית הפורמולה שתייצג את הטכניון באליפות הפורמולה לסטודנטים

מכונית הפורמולה שתייצג את הטכניון באליפות הפורמולה לסטודנטים

מכונית הפורמולה שתייצג את הטכניון באליפות הפורמולה לסטודנטים