כוננות חשמלאים

בזמן תקלות במערכת החשמל יש לפנות :

–   לחשמליה במהלך יום העבודה ועד לשעה 18:30 לטלפון:  3700

–   לאחר השעה 18:30 לטלפון של החשמלאי הכונן בטכניון: 052-4869858

–   במקרה חירום ניתן גם להתקשר לביטחון הטכניון לטלפון : 8292222 או  8292740