פרופ'-משנה אסיה רולס קרדיט: ניצן זוהר, דוברות הטכניון

פרופ'-משנה אסיה רולס קרדיט: ניצן זוהר, דוברות הטכניון