לֹטם סגל, בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

לֹטם סגל, בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון