"כאפיקים בנגב"

 

לֹטם סגל, בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

לֹטם סגל

בוגרת הטכניון לֹטם סגל זכתה במקום השני בתחרות האדריכלים הצעירים של האיגוד האירופי לאדריכלות נוף (IFLA). הפרויקט שזיכה אותה במקום השני מבוסס על פרויקט הגמר שלה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

"הפרויקט עוסק בתקן השצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) ובהשפעתו על העירוניות," מסבירה סגל. "ההכרה בחשיבות השטחים הפתוחים בעיר הביאה לגיבוש תקני תכנון, אולם התקן מגדיר אך ורק מידה מינימלית לשטח. בנוסף, הוא מתעלם מהכיכרות-העירוניות והרחובות המהווים מקום מפגש ובילוי מרכזי בהוויה העירונית. התוצאה הינה תקן אחיד אשר לוקה בחסר בשיקולי תכנון הנוגעים לקונטקסט העירוני בו השטח הפתוח ממוקם, ואשר איננו רגיש לשונותן של ערים בהיבטים של אוכלוסייה ,אקלים וכיו"ב. בפרויקט שלי בקשתי לקרוא תגר על התפישה התכנונית הקיימת, הרואה בשטחים הפתוחים וברחובות כשתי מערכות תכנון נפרדות. כך נולד הקונספט של 'גן-רחוב'. הגן-רחוב מייצר אפיק תנועה אלטרנטיבי הקושר בין אזורי מגורים, שצ"פים שכונתיים, רחבות צמודות מבני מסחר, שטחי מבני ציבור וצירי תנועה ראשיים (רגליים וממונעים) לכדי תשתית עירונית המעודדת מפגש בין-אישי מקרי או יזום, התכנסויות קבוצתיות ועירוב קהילות."

כאמור, הפרויקט של סגל מבוסס על פרויקט הגמר שלה בפקולטה – "כאפיקים בנגב" – שזכה בתחילת השנה במקום הראשון בתחרות עבודות הגמר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים (מסלול אדריכלות נוף). גדעון שריג, יו"ר ועדת השיפוט בפרס, אמר כי מדובר ב"פרויקט מגובש ושלם, המציע פתרון כולל ברמה העירונית, המקומית והרובעית."

סגל, שהעמידה במרכז הפרויקט את העיר באר שבע, התמקדה בסוגיית השצ"פים בעיר המדברית. "בשעה שעיקר הדיון סובב סביב המחסור בשטחים פתוחים, בערים מדבריות הבעיה אינה מחסור בשטחים פתוחים אלא היעדר איכות , מגוון וייחוד בהם. כתוצאה, השטחים הפתוחים אינם מהווים גורם משיכה לתושבים והזנחתם הולכת וגוברת. על כן, ייצרתי כלי תכנוני מבוסס GIS, אשר, בניגוד לתקן הקיים, משקלל גם קריטריונים מרחביים-מקומיים ואיכותניים. בזכות כלי זה מערכת 'גני-הרחוב' שהצעתי קוראת לצמצום, תעדוף וריכוז השצ"פים ע"פ הקריטריונים הללו ובכך, מאפשרת את ייעול המשאבים לפיתוח השטחים הפתוחים באיכות גבוהה ולייחדם כערך יקר במרחב העירוני. ייעול המשאבים קריטי ביותר לערים באקלים המדברי אך רלוונטי כמובן לכלל הערים".

תמונת הדמיה מהפרויקט. מימין: גני-הרחוב מייצרים מערכת עירונית הקוראת לצמצום השצ"פים ולריכוזם, במטרה לייעל את המשאבים לפיתוח השטחים הפתוחים באיכות גבוהה ולייחדם כערך יקר במרחב העירוני. משמאל: התחברות גני-הרחוב אל נקודות הטבע העירוני ואל שביל סובב באר שבע מעודדת שמירה על מגוון מינים ומייצרת חיבור פיזי ותודעתי בין התושבים לנוף הסובב

תמונת הדמיה מהפרויקט. מימין: גני-הרחוב מייצרים מערכת עירונית הקוראת לצמצום השצ"פים ולריכוזם, במטרה לייעל את המשאבים לפיתוח השטחים הפתוחים באיכות גבוהה ולייחדם כערך יקר במרחב העירוני. משמאל: התחברות גני-הרחוב אל נקודות הטבע העירוני ואל שביל סובב באר שבע מעודדת שמירה על מגוון מינים ומייצרת חיבור פיזי ותודעתי בין התושבים לנוף הסובב

עוד לפני שהחליטה במה יעסוק הפרויקט שלה ידעה סגל שזה יהיה מחקר בין-תחומי. "הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון יושבת בלב אוניברסיטת מחקר מובילה, ולצערי היא אינה מקיימת קשר מחקרי מספק עם הפקולטות שסביבה. לכן יזמתי במהלך העבודה על הפרויקט קשר עם חוקרים ועובדים ביחידות אחרות, והם סייעו לי רבות במחקר הפסיכולוגי, בבניית בסיס הנתונים (GIS), בהבנת משטר הרוחות ועוד. בנוסף נעזרתי במחקרי בפקולטה לגיאוגרפיה, עיר ואזור וחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון."

בחודש שעבר הציגה סגל את הפרויקט בוועידה השנתית למדע וסביבה שהתקיימה באוניברסיטה העברית בירושלים. "אני גאה לראות את הפרויקט שלי ממשיך לחיות ולהתגלגל מחוץ לכותלי הפקולטה וכעת גם מחוץ לגבולות המדינה," היא אומרת. "הסיפוק העיקרי שלי נובע מכך שבאמת הבאתי לתוך הפרויקט נושאים שצריכים לעלות, לתפיסתי, על סדר היום הציבורי והמקצועי."