טמפלט רשימה

חברי הועד המנהל

 • יורם אלסטר – יו"ר
 • אינג' שאול איבצן
 • גב' רות אלון
 • אינג' יצחק בן-דב
 • אינג' עוזיה גלי
 • מר לורנס ג'קייר
 • ד"ר יורם זבה
 • פרופ' דן זילברשטיין
 • אלוף (מיל.) עמוס חורב
 • מר דני ימין
 • מר חיים ירון
 • פרופ' פרץ לביא
 • פרופ' שלמה מורן
 • פרופ' פאדל מנסור
 • ד"ר שלמה מרקל
 • פרופ' משה משה
 • אלוף (מיל.) שלמה ענבר
 • פרופ' אריה פויאר
 • פרופ' פאול פייגין
 • עו"ד רנה פרידור
 • מר גדעון פרנק
 • אינג' שמואל רותם
 • ד"ר יעקב רזון
 • אינג' יצחק (אדי) שטרייפלר-שביט

משקיפים

 • פרופ' מיכל גרין
 • דר' אביטל שטיין