טבלת נסיון

heb_sho_blue נסיון נסיון נסיון נסיון נסיון נסיון