חברי הפאנל. מימין לשמאל : איל וולדמן, ד"ר ארנה ברי, מולי אדן ודב מורן

חברי הפאנל. מימין לשמאל : איל וולדמן, ד"ר ארנה ברי, מולי אדן ודב מורן