IMG-20160802-WA0000

התלמידים בתחרות : מימין לשמאל – לשה זהבניה שגריר גיאורגיה בישראל לשעבר עם חברי המשלחת גיא הרדוף, רינה סבוסטיאנוב, אופיר שמול ורון סולן