הסטודנטים המשתתפים במרתון היזמות עם חבר השופטים

הסטודנטים המשתתפים במרתון היזמות עם חבר השופטים