הזוכים במקום הראשון במרתון היזמות קבוצת הסטודנטים EZTEST עם השופטים

הזוכים במקום הראשון במרתון היזמות קבוצת הסטודנטים EZTEST עם השופטים