היזם מוטי שולב, בוגר הפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון

היזם מוטי שולב, בוגר הפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון