שרה גרינצוייג, מורה למתימטיקה מתיכון "העמק המערבי" יפעת

שרה גרינצוייג, מורה למתימטיקה מתיכון "העמק המערבי" יפעת