עמוס גואז, מורה לביולוגיה וביוטכנולוגיה במקיף ח' אשדוד

עמוס גואז, מורה לביולוגיה וביוטכנולוגיה במקיף ח' אשדוד