מרק גלר, מורה לפיזיקה בישיבת בני עקיבא נתניה

מרק גלר, מורה לפיזיקה בישיבת בני עקיבא נתניה