חנן קפשיץ, מורה למתימטיקה בתיכון בויאר בירושלים

חנן קפשיץ, מורה למתימטיקה בתיכון בויאר בירושלים