בתמונה הזוכים בפרס עם נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא ויו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון עומר עמית. (מימין לשמאל : חנן קפשיץ, אורית לוסטיג יריב, וליד ח'ליפה, שרה גרינצוייג, מרק גלר, נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא, יו"ר אגודת הסטודנטים עומר עמית, עמוס גואז, יבגני לילבמן ואנה אוסטרובסקי)

בתמונה הזוכים בפרס עם נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא ויו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון עומר עמית. (מימין לשמאל : חנן קפשיץ, אורית לוסטיג יריב, וליד ח'ליפה, שרה גרינצוייג, מרק גלר, נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא, יו"ר אגודת הסטודנטים עומר עמית, עמוס גואז, יבגני לילבמן ואנה אוסטרובסקי)