חתן פרס נובל בכימיה פרופ'-מחקר אהרן צ'חנובר נואם בטקס

חתן פרס נובל בכימיה פרופ'-מחקר אהרן צ'חנובר נואם בטקס