מימין לשמאל : פרופ' בן ציון לוי, אלי בוך, יבגניה אורלוב, ניצן קרינסקי, חנאן אבומנהל, מאריה סלאמה, ורדית גילאור

מימין לשמאל : פרופ' בן ציון לוי, אלי בוך, יבגניה אורלוב, ניצן קרינסקי, חנאן אבומנהל, מאריה סלאמה, ורדית גילאור