מימין לשמאל : יבגניה אורלוב, ניצן קרינסקי, חנאן אבומנהל ומאריה סלאמה

מימין לשמאל : יבגניה אורלוב, ניצן קרינסקי, חנאן אבומנהל ומאריה סלאמה