דבר הנשיא ליום הזכרון ויום העצמאות

president

  • מידע נוסף על מדליקי המשואות: http://bit.ly/1DAcP4s

  • פרטים על הסדרה "הנובליסטים" ומועדי ההקרנה: http://bit.ly/1FdnIPc

  • סרטון שהופק במיוחד לתערוכה בה הוצג ה"ננו-תנ"ך":