נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא מעניק לפרופ' בלוך את הפרס

נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא מעניק לפרופ' בלוך את הפרס