נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא מעניק לפרופ' קירשנר את הפרס

נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא מעניק לפרופ' קירשנר את הפרס