מימין לשמאל : פרופ' עמנואל בלוך, נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא ופרופ' מרק קירשנר

מימין לשמאל : פרופ' עמנואל בלוך, נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא ופרופ' מרק קירשנר