תרשים מתוך המאמר. תמונות מיקרוסקופ של צינוריות הפחמן הזעירות (CNTs).

תרשים מתוך המאמר. תמונות מיקרוסקופ של צינוריות הפחמן הזעירות (CNTs).