מימין לשמאל:ישראל גולדשטיין, טל טבצ'ניק, מיכאל שלפמן, גלעד זאבי, אלכס דוזורצב ופרופ' יובל יעיש במעבדה במרכז לננואלקטרוניקה על שם זיסאפל בטכניון.

מימין לשמאל:ישראל גולדשטיין, טל טבצ'ניק, מיכאל שלפמן, גלעד זאבי, אלכס דוזורצב ופרופ' יובל יעיש במעבדה במרכז לננואלקטרוניקה על שם זיסאפל בטכניון.