פרופ' יובל יעיש במעבדתו.

פרופ' יובל יעיש במעבדתו.