לקראת שיגור. חומר דביק שסונתז במעבדה לביו-חומרים והועמס בתרופה

לקראת שיגור. חומר דביק שסונתז במעבדה לביו-חומרים והועמס בתרופה