“באקדמיה הישראלית אתה חייב להיות יותר יצירתי, יעיל וממוקד, והסחבקיות הישראלית תעשה את כל השאר.” פרופ’-משנה בעז מזרחי

“באקדמיה הישראלית אתה חייב להיות יותר יצירתי, יעיל וממוקד, והסחבקיות הישראלית תעשה את כל השאר.” פרופ’-משנה בעז מזרחי