תיאור סכמטי של התא הביו-פוטו-אלקטרוכימי

תיאור סכמטי של התא הביו-פוטו-אלקטרוכימי