פרופסור שלמה בכור – הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

פרופסור שלמה בכור – הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית