פרופסור רוס פינסקי – הפקולטה למתמטיקה

פרופסור רוס פינסקי – הפקולטה למתמטיקה