פרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון

פרופ' פרץ לביא נשיא הטכניון