נציג המשלחת מגאנה, המשתתפת לראשונה באוניברסיטת החלל הבינלאומית

נציג המשלחת מגאנה, המשתתפת לראשונה באוניברסיטת החלל הבינלאומית