נציגי המשלחת הסינית, בעלת מספר המשתתפים הרב ביותר (26), בתכנית הקיץ 2016.

נציגי המשלחת הסינית, בעלת מספר המשתתפים הרב ביותר (26), בתכנית הקיץ 2016.