ג'ון קונולי ראש תכנית לימודי החלל הבינלאומית (SSP) ובכיר בנאסא

ג'ון קונולי ראש תכנית לימודי החלל הבינלאומית (SSP) ובכיר בנאסא