הסטודנטית ליז לייבוביץ' הציגה את הפרויקט שלה "מושעא-מושעא"

הסטודנטית ליז לייבוביץ' הציגה את הפרויקט שלה "מושעא-מושעא"

הסטודנטית ליז לייבוביץ' הציגה את הפרויקט שלה "מושעא-מושעא"