לתכנן, להציל

ספר חדש של פרופ'-משנה מישל פורטמן מהטכניון מציג דרכים לפיתוח בר קיימא של הסביבה הימית והחופית

 יכולתה של האנושות לנצל את משאבי הים והחוף הולכת וגדלה, וכיום אנו מפיקים משאבי טבע רבים, ובכללם גז ונפט, ממעמקי ים שעד לא מזמן לא הייתה לאדם גישה אליהם. חופי האוקיינוסים והימים נתונים כיום לפיתוח תשתיות מואץ במסגרתו מוקמים נמלים, תחנות כוח, ומתקני התפלה ועוד. מגמה זו גוברת נוכח התמעטותם של משאבים כגון מזון, אנרגיה ומרחב מגורים בסביבה היבשתית.

אזור הממשק בין ים וחוף מהווה סביבה ייחודית מאוד, המאופיינת בזרמים תמידיים ורגישה מאוד לתופעות כגון ריבוי סופות עזות ועליה בגובה פני הים, הקשורות בשינויי אקלים גלובליים. הפיתוח האנושי המואץ של סביבה זו, אם לא ייעשה בחוכמה, עלול להמיט אסון על אזורי חוף רבים.

ספרה החדש של פרופ'-משנה מישל פורטמן מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מציג את הצעדים הנדרשים בתכנון החופים והים ובניהולם במטרה למנוע את הנזקים האמורים. בספר זה (Environmental Planning for Oceans and Coasts) מציגה המחברת את האיומים הניצבים בפני המערכת הימית והחופית, דנה בגישות מתודולוגיות קיימות שמטרתן שיפור איכות החופים והאוקיינוסים, ולבסוף מתמקדת בטכנולוגיות ובכלים חדשנים העומדים לרשות המתכננים. זאת תוך התייחסות להיבטים שונים כגון חוק, מדיניות ואקולוגיה.

ההקדמה לספר נכתבה על ידי פרופ' אמריטוס מייקל אורבך מבית הספר לסביבה באוניברסיטת דיוק. אף שנכתב עבור מתכנני סביבה, ומדגיש את תפקידם החיוני בשמירה על הסביבה החופית והימית, מהווה הספר טקסט מבוא ממצה שעשוי לשמש סטודנטים וקוראים מן השורה.

http://www.springer.com/gp/book/9783319269696#aboutBook

פרופ'-משנה מישל פורטמן

פרופ'-משנה מישל פורטמן

ספר חדש של פרופ'-משנה מישל פורטמן מהטכניון

ספר חדש של פרופ'-משנה מישל פורטמן מהטכניון